MALAYSIA
SITE

Chinees Nieuwjaar
--  2022  Jaar vd Tijger
--  2023  Jaar vh Konijn
--  2024  Jaar vd Draak
--  2025  Jaar vd Slang
--  2026  Jaar vh Paard
--  2027  Jaar vh Schaap
--  2028  Jaar vd Aap
--  2029  Jaar vh Haan
--  2030  Jaar vd Hond
--  2031  Jaar vh Zwijn
--  2032  Jaar vd Rat
--  2033  Jaar vd Os
 
Algemeen
Jungle
Kuala Lumpur
Penang
Langkawi
Melaka
De Eilanden
De Highlands
De Westkust
De Oostkust
Johor
Kedah
Kelantan
Labuan
Negeri Sembilan
Pahang
Perak
Perlis
Sabah
Sarawak
Selangor
Singapore
Terengganu
Kids Club Maleisië
Auto/Bus/Trein
Hotels Reserveren

De Maleise Keuken
Golf & Golf Clubs
Rondreis Maleisië
Links
Contact
  

Chinees Nieuwjaar
2027 - Het jaar van het Schaap of Het jaar van de Geit
06 februari

HET SCHAAP of DE GEIT
2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943

Het schaap (soms ook aangeduid als geit) is het achtste dier in de Chinese Dierenriem. Schapen zijn goed gemanierd dieren. Het zijn ongeneeslijke romantici, die er van houden iemand te vertroetelen.
Zij hebben artistieke inslag en ze waarderen en eerbiedigen de natuur. Het schaap heeft de veiligheid van de familie nodig en ziet spiritualiteit als een belangrijk aspect in het leven. Schapen willen best een stapje meer doen, als zij iets willen. Speciaal als dit veiligheid en comfort geeft. Zij, die in dit jaar geboren zijn, zullen ook een extra stapje moeten zetten, als zij iets graag willen hebben. Vooral als het iets is, die hen veiligheid of fysiek comfort zal brengen.
Zij hebben een grootmoedig hart en ze kunnen altijd vergeven en vergeten. De onplezierige kant van de schapen is, dat zij besluiteloos, afhankelijk en niet zonder een baas kunnen zijn. Zij zijn overdreven gesloten en nemen het ruim met de discipline. Zij houden van klagen en geven er de voorkeur aan voorzichtig te werk te gaan.
Sentimentaliteit dwingt hen om het leven door een roze bril te bekijken.

Het karakteriseren van een persoon wordt bepaald door hun dierteken en het geboortejaar. Het gevolg is, dat er vijf verschillende Schaap/ Geit-typen zijn:

Type Geit/ Schaap Geboortejaar Karaktertrekken
     
Bos Geit 1955, 2015 Vriendelijk, zacht en medelevend
     
Vuur Geit 1907, 1967 Vriendelijk, oprecht en eerlijk, maar altijd schoon en netjes
     
Aarde Geit 1919, 1979 Rechtvaardig, eerlijk, rechtdoorzee en zal nooit zijn vrienden schaden
     
Goud Geit 1931, 1991 Ambitieus en vriendelijk met een sterk gevoel van verantwoordelijkheid in het werk; soms te koppig
     
Water Geit 1943, 2003 Altijd klaar om anderen te helpen en zij kunnen hun eigen belangen voor anderen op te offeren

Mensen geboren in het Jaar van het Schaap kunnen ver komen in hun carričre, mits ze de juiste richting kiezen.

Beroemde mensen geboren in het Jaar van het Schaap:

Johnny de MolChantal Janzen, Wilfred Genee, Koning Willem Alexander, Roy Donders, Georgina Verbaan, Mark Rutte, Chantal Janzen, Johnny de Mol, Renate Verbaan, Koen Wouterse, Owen Schumacher, Jan Jaap van der Wal, Ellen ten Damme, Edwin Evers, Claire Danes, Monique Sluyter, Irene Moors, Isa Hoes, Lucille Werner, Mick Jagger, Steve Jobs, Bill Gates, Gene Hackman, George Harrison, Nada van Nie, Tanja Jess, Raymond van Barneveld, Julia Roberts, Julio Iglesias, Kate Hudson, Nicolas Sarkozy, Kevin Costner, Robert te Brink, Mark Twain, Laura Fygi, Mel Gibson, Michelangelo, Mick Jagger, Mikhail Gorbachev, Nicole Kidman, Hans Teeuwen, Orville Wright, Jordy Clasie, Paul Rodriguez, Patty Brard, Robert De Niro, Marianne Weber, Rudolph Valentino, Thomas Acda, Whoopi Goldberg, Carla Bruni en Yun-Fat Chow.

 


"Best Love Match" van het Schaap:

xx Schaap en Paard: Hoewel ze in vele opzichten verschillend zijn, is dit een perfecte match. Uitgaande van de optimistisch kenmerken van het paard is het een perfecte partner voor het rustige en pessimistische Schaap. Het Paard bepaalt en is ambitieus, wat het Schaap bewondert. Het Schaap is vriendelijk en goedaardig, wat het Paard koestert.
     
    Schaap en Konijn: Beide zijn verlegen en volgzaam, ze zijn een verliefde paar. Beiden waarderen de natuur en de schoonheid van het leven. Dit echtpaar vindt een perfecte harmonie in het leven.
     

Oppassen voor:

  Draak, Rat en Os
Schapen moeten oppassen voor de Draak, omdat ze te dominant zijn voor schapen. Vredelievende Schapen vinden de rusteloze Rat vervelend. Schapen en Ossen kunnen geen begrip voor elkaar opbrengen. Ze moeten ruzies bijleggen en veel praten om tot een  betere verhouding te komen.

De Liefde
Schapen hebben behoefte aan sterke en loyale partners om op te leunen. Zij slagen er in om goed te trouwen en worden niet alleen door hun partner gekoesterd, maar ook door hun schoonfamilie. Het doorzettingsvermogen van het Schaap en goede karakter zijn vertederend voor het andere geslacht, maar kijk uit voor een perfectionistische gedrag, want het kan aanmatigend worden voor hen, die het dichtst bij hen zijn. De leden van het andere geslacht beschouwen de schapen als heel mooi.

Gezondheid: Mensen die geboren zijn in het jaar van de geit zijn heel bescheiden en rustig, daarom hebben ze ook  minder gezondheidsproblemen. Als mensen van dit sterrenbeeld mentaal en emotioneel goed in elkaar zitten, heeft dit een positieve invloed op hun lichamelijke gezondheid. Het eten van verse en biologische producten, en geen rood vlees eten (als dat mogelijk is) is een effectieve manier om gezond te blijven. Ze moeten naar buiten en genieten van de natuur. Frisse lucht, bomen, en zonneschijn doen wonderen voor hun gezondheid. Ze moeten er voor zorgen, dat mensen van dit sterrenbeeld regelmatig eten, op tijd naar bed gaan en op tijd er uit!

Carričre: Mensen van dit sterrenbeeld geven er de voorkeur aan om in een team te werken. Ze zijn niet gek op status en macht, tenzij ze gevraagd worden om leiding te geven. Zij zullen zich nooit vrijwillig aanmelden en als leider fungeren.
Goede carričremogelijkheden zijn: kinderarts, acteur, leraar, interieur ontwerper, bloemist, kapper, muzikant, redacteur, illustrator en docent kunstgeschiedenis.

Yin/Yang:

xx

Yin

Kleuren:

 

Bruin, rood, paars

Richtingen:

 

Noord

Lievelingsbloemen:

 

Anjer en Sleutelbloem

     

Geluks Getallen:

 

2 en 7

Geluks Dagen:   de 7de en de 30ste dag van elke maand van de Chinese Maankalender

 

--------

Afhankelijk van uw geboortedag (of in grote lijnen het jaar waarin u geboren bent) bent u onder een van de 12 dieren uit de Chinese dierenriem geboren (Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Schaap, Aap, Haan, Hond en Zwijn) en onder een van de vijf elementen (hout, vuur, aarde, metaal en water). Daarnaast is er nog een negen-sterren-getal of -symbool waaronder u geboren bent (4=wind, 3=donder, 2=aarde, 1=water, 9=vuur, 8=berg, 7=meer, 6=hemel of 5=midden). Op basis van uw tekens en die van het huidige jaar kan worden gekeken of het een goed of een slecht jaar is voor een bepaalde actie.

De Chinese dierenriemtekens worden bepaald door het maanjaar waarin u geboren was. De Chinezen geloven, dat het dier van het geboortejaar een diepgaande invloed op persoonlijkheid en het lot heeft.
Men zegt wel: "Dit dier draag je in je hart".

Jaren en de Chinese dierenriem tekens:

 

Rat

1900

1912

1924

1936

1948

1960

1972

1984

1996

2008

2020

Os

1901

1913

1925

1937

1949

1961

1973

1985

1997

2009

2021

Tijger

1902

1914

1926

1938

1950

1962

1974

1986

1998

2010

2022

Konijn

1903

1915

1927

1939

1951

1963

1975

1987

1999

2011

2023

Draak

1904

1916

1928

1940

1952

1964

1976

1988

2000

2012

2024

Slang

1905

1917

1929

1941

1953

1965

1977

1989

2001

2013

2025

Paard

1906

1918

1930

1942

1954

1966

1978

1990

2002

2014

2026

Schaap

1907

1919

1931

1943

1955

1967

1979

1991

2003

2015

2027

Aap

1908

1920

1932

1944

1956

1968

1980

1992

2004

2016

2028

Haan

1909

1921

1933

1945

1957

1969

1981

1993

2005

2017

2029

Hond

1910

1922

1934

1946

1958

1970

1982

1994

2006

2018

2030

Zwijn

1911

1923

1935

1947

1959

1971

1983

1995

2007

2019

2031

 

De Chinese kalender, die meer dan vierduizend jaar oud is en die alle data voor traditionele feesten en feestdagen bepaalt, is een maan-zon kalender. Dat betekent dat de lengte van de maanden door de maan en de lengte van de jaren door de zon wordt bepaald. De lengte van een maand kan negenentwintig of dertig dagen bedragen en hangt af van het tijdstip waarop de maan aanwast en afneemt. Om de drie jaar moet een schrikkelmaand het verschil tussen het 365 dagen tellende zonnejaar en het 354 dagen tellende maanjaar compenseren. Het zonnejaar, dat in vierentwintig maal veertien dagen is verdeeld, wordt vooral door de boeren gehanteerd; het maanjaar, dat op een cyclus van zestig jaar berust die weer in vijf perioden van twaalf jaar is onderverdeeld, speelt een rol in het religieuze leven. Aan elk van deze twaalf jaren is een teken uit de dierenriem toegekend, dat zich in elke cyclus herhaalt. Deze dierenriemtekens vertegenwoordigen bepaalde karaktereigenschappen, die degenen die in dat jaar geboren zijn, beďnvloeden en ook het verloop van het betreffende jaar bepalen.
Het Chinese Nieuwjaar valt ieder jaar op een andere datum, op een datum tussen 21 januari en 21 februari.

In de Chinese astrologie is het belangrijkste element: het teken uit de Chinese dierenriem (Rat,Os, Tijger etc). Dat is wat betreft achtergrond en gebruik vergelijkbaar met de westerse dierenriem. In tegenstelling tot de maandelijkse sterrenbeelden wijzigt het teken van de Chinese dierenriem echter eens per jaar. Met de viering van het Chinees Nieuwjaar (afhankelijk van de stand van de maan in januari of februari) wijzigt het teken. Kinderen die gedurende het jaar geboren worden, krijgen het teken van het jaar als sterrenbeeld.

Naast de tekens van de dierenriem  spelen ook nog een rol:

  • het element: hout, vuur, aarde, metaal en aarde

  • Yin en Yang: even jaren zijn yang, oneven jaren yin;

  • het uur van de dag;

  • het seizoen

 

xx

 

 

Jaar Chinees Nieuwjaar begint: Dierenriem
     
2022 01 februari Tiger
2023 22 januari Konijn
2024 10 februari Draak
2025 29 januari Slang
2026 17 februari Paard
2027 06 februari Schaap
2028 26 januari Aap
2029 13 februari Haan
2030 03 februari Hond
2031 23 januari Zwijn
2032 12 februari Rat
2033 01 februari Os

 Ben van Wijnen<

Disclaimer: Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist is, biedt het geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, en kan er geen enkele aansprakelijkheid gedaan worden voor het gebruik of misbruik.

 

Copyright © 2001 - 2021 WINT. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Facebook: https://www.facebook.com/malaysite